Dakomaster 300


Dakomaster 300 jest urządzeniem stołowym wyposażonym kolorowy ekran dotykowy umożliwiający obserwowanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. Dane statystyczne oraz diagramy generowane są automatycznie i mogą być przechowywane wraz z danymi pomiarowym w obszernym pamięci. Intuicyjny interfejs operatora posiada tabele konwersji oraz wartości korekcji dla testów na wypukłych, cylindrycznych powierzchniach lub wielu średnicach. Siła nacisku mierzona jest poprzez elektroniczną głowicę i kontrolowana jest przez elektroniczny sterownik pracujący w funkcji sprzężenia zwrotnego (patent Affri). Urządzenia te mogą badać twardość wszystkich metali takich jak: żelazo, stal, stal
hartowana, żeliwo, mosiądz, aluminium, miedź oraz różne stopy metali jak i materiały obrobione cieplnie, chemiczno-cieplnie, utwardzane, azotowane oraz napawane. Można badać także twarde i miękkie plastiki.

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol