Grubościomierz ultradźwiękowy NDT B2


Urządzenie zostało zaprojektowane do pomiaru grubości materiałów metalowych i niemetalowych (blachy, zbiorniki, rury, mosty, metalowe zbiorniki, również silnie skorodowane i inkrustowane etc.).

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol