Grubościomierz MK-4


Małe urządzenie pomiaru grubości warstwy powłoki roboczej (lakier, galwaniczny, proszek, bitumy i inne powłoki na podłożach z żelaza i materiały nieżelazne ze zwiększonym zakresem temperatury.

 

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol