Twardościomierz IRHD


Twardościomierz automatyczny do pomiaru twardości plastiku, gumy i włókien syntetycznych.


IRHD, Micro IRHD, Shore A, D, O, OO w zgodności ze standardami ASTM 48/ASTM 1415/ISO/7318/DIN 53519-2.

Cykl pomiarowy i fizyczny kontakt wgłębnika z próbką jest sterowany przez oprogramowanie z fazową kontrolą głowicy obciążeniowej w zamkniętej pętli co eliminuje błędy operatora i wpływ wibracji.
 
Ciągłym ruchem głowica opada blokując jednocześnie próbkę po czym następuje pomiar. 

Test jest całkowicie kontrolowany przez komputer co eliminuje błąd człowieka, podnosi dokładność, powtarzalność

i odtwarzalność pomiarów.

Wyniki pomiarów sa przechpwywane na dysku twardym komputera i analizowane w procesach statystycznych.
 

  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol