Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Komory mgły solnej firmy ASCOTT do badań korozyjnych. Komory umożliwiają pracę ciągłą oraz pracę w zdefiniowanych cyklach badawczych.

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Urządzenia do testowania materiałów papierowych i kartonowych oraz opakowań z tych materiałów.

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Laboratoryjne komory klimatyczne hiszpańskiej firmy Dycometal

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Urządzenia do badania i oznaczania jakości tworzyw sztucznych i gum. Oferujemy urządzenia do testów relaksacji naprężeń, pełzania, starzenia, Hot Set, testu Gehmana.

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Urządzenia KS Schulten do badania przepuszczalności okien i drzwi.

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Uniwersalne Maszyny Wytrzymałościowe do testów jakości materiałów. Maszyna umożliwia wykonywanie testów Rozciągania, Zrywania, Ściskania, Zginania, Ścinania, Przebicia i wiele innych.

Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza

Produkty do palności firmy Wazau