Komora klimatyczna CCK-25/1600


 

Komora Klimatyczna CCK-25/1600 przystosowana jest do kondycjonowania wyrobów z papieru i tektury w różnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych przed wykonaniem docelowego badania.

 

Wyróżnia się 3 różne typy atmosfery kontrolowanej:

 

  • 23ºC i 50% RH (kondycjonowanie)
  • 4-5ºC i 90% RH (mrożenie)
  • 20ºC i 90%RH (kondensacja)

 

Badania próbek w kontrolowanych atmosferach pozwola na przewidzenie zachowania się wyrobów w realnych warunkach użytkowania.

Dodatkowo, wykonywanie badań dla próbek poddanych standardowym atmosferom pozwala na realne porównywanie wyników z klientami.

 

 

 

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol