Wyposażenie dla laboratoriów drogowych i inż. lądowej

Ultradźwiękowy tester zapraw Ultra Test IP8 i BP700 Pro


 

• Intuicyjna koncepcja obsługi z przejrzystym interfejsem użytkownika
• Czas pomiaru: 15 minut - 365 dni
• Przedział pomiarowy: 10 sekund - 60 minut
• Opcjonalnie redukowalny do 1 sekundy
• Podczas pomiaru jednocześnie widoczne:
1. Prędkość w m/s lub czas pracy w μs
2. Pochylenie krzywej (przyspieszenie) i krzywizna
3. Temperatura wewnątrz próbki (-20 ... +125 ° C)
4. Skurcz/obrzęk przez połączenie "rowków skurczowych" (opcjonalnie)