Woodinspector


Woodinspector jest oprogramowaniem dedykowanym do rezystografów firmy IML. Woodinspector umożliwia szybką analizę danych z rezystografów i znacząco ułatwia interpretację wyników.

  • firma TOROPOL
  • Wyposażenie dla laboratoriów - aparatura kontrolno-badawcza
aparatura kontrolno-badawcza - Torpol